Bilder Gunilla 1920x580 2

Om företaget

Mina kompetensområden rör sig inom ledarskap, grupputveckling och arbetsmiljö.

Metoder som jag använder utgår från forskningsbaserade teorier;

Teambook och Mebook – ett digitalt stöd som följer upp, tränar och belönar teamet i dess utveckling samt motsvarande stöd för ledarutveckling

GDQ – Group Development Questionaire, ett validerat verktyg för att identifiera arbetsgruppers mognad, effektivitet, styrkor och svagheter.
Det ger en hög träffsäkerhet att jobba med rätt frågor för varje enskilt team.

SCT – Systems Centered Therapy, olika verktyg för bedömning och facilitering av en grupprocess.

SAVI – ett analysverktyg av verbal kommunikation kopplad till gruppens mognad.

Lego Serious Play Method – en metod som underlättar möten, kommunikation och problemlösning.

PULSanalys – ett DISCverktyg – en analysmetod som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden, användbar i såväl urvals- som utvecklingssamtal.

The leadership Pipeline – en modell som tydliggör olika nivåer av ledarskap och hur man kan hantera övergångarna.