Team 1920x680

Högpresterande team

Fler och fler arbetsuppgifter beskrivs som komplexa i dagens Sverige och de enkla arbetsuppgifterna blir färre och färre. En förutsättning för arbetsgrupper att klara av komplexa uppgifter är att de fungerar som ett högpresterande team.

Mitt upplägg i arbetet med arbetsgrupper är en utvecklingsresa under cirka ett halvår till ett år.

Den börjar med en GDQ-mätning, som följs av en uppstartsdag. Efter det så kopplas ett digitalt stöd på som mäter, uppmuntrar och belönar stegen som tas. Efter 4-6 månader görs en ny GDQmätning och en halvdags uppföljning.

90 procent av de team som arbetar med sin vardagsförändring på det här sättet ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med i genomsnitt tio procent!

Andra gruppinsatser som jag arbetar med är exempelvis

  • Effektiv konflikthantering
  • Beteendestilsanalyser
  • Handledning
  • Coachning