Ledare och ledningsgrupper

Att skapa resultat genom andra underlättas av flera faktorer. Att förstå sin roll och ta sin del av ansvaret för utvecklingen, i kombination med en god självkännedom är några av de viktigaste delarna.

Jag arbetar med ledarutveckling både utifrån strategiska frågor såsom i vardagsfrågorna och utgår från ledarens utmaningar. Coachingen/ledarstödet kan göras individuellt, i grupp och i ledarprogram.

Ledarprogrammets struktur matchas efter behov men består av ett antal fördjupningsområden samt en mer processinriktat del som ger möjlighet att använda gruppens kompetens. Insatsen startar med att vi sätter ett nuläge utifrån egna och andras skattningar samt preciserar ett önskat läge. Coachningen följs över tid, allt för att implementera i vardagen, och sker både analogt och digitalt.

Ledarstödet kan också kopplas till medarbetarundersökning med fokus på nedbrutna mätbara mål som organisationen lyfter fram som viktiga parametrar.

Ledarstödet kan kombineras med olika teman såsom:

  • Fördjupning i coachande ledarskap
  • Hantera konflikter ännu smartare
  • Konsten att sätta effektiva mål
  • Förtroendefullt samarbete
  • Att leda i ständig förändring
  • Viktiga samtal

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppens uppdrag är komplext eftersom de lägger sin mesta tid i en annan del av vardagen, oftast som ledare i andra sammanhang.

För att en ledningsgrupp ska fungera även under pressade situationer behöver gruppen arbeta aktivt med sitt förhållningsätt till varandra och till organisationen. De ska upparbeta verktyg och processer för att effektivt bearbeta många frågor och ta beslut samt utveckla sitt inre arbete för att bli en högpresterande ledningsgrupp.

Uppföljningar och mätningar sker både analogt och digitalt.