Tjänster

Behöver du skapa mer driv i din verksamhet och stärka ditt företag? Kanske leder du en arbetsgrupp som inte fungerar?
Jag har kunskap och erfarenhet kring hur du kan skapa hållbara arbetsverktyg för dina medarbetare.

I mina ledarprogram hjälper jag dig att utvecklas i ditt ledarskap. Att skapa en trygg och öppen arbetskultur för dig som ledare och
medarbetare. Där fokus ligger på kvalité, nöjda medarbetare och goda resultat. Du får konkret hjälp i att möta dina medarbetare utifrån deras
förutsättningar.
Genom att förbättra relationer mellan dina anställda blir ditt team effektivt och välmående. Och ett samarbetande team har roligt på jobbet,
peppar varandra, når sina mål och i slutändan skapar högre lönsamhet.

Jag erbjuder ledarskapsträning till företag och organisationer inom följande områden:

 

  • Få effektiva team
  • Stöd till ledare och ledningsgrupp
  • Ledarprogram
  • Coaching
  • Handledning

Du når mig på!

Telefon: 0709 – 70 42 41
E-post: gunilla@gakonsulting.se

Jag erbjuder stöd både personligen och via digitala mötesverktyg.

Samarbetspartners

Jag samarbetar med Medskap Margareta Norring.
Integritetspolicy för GA Konsulting, Medskap och Vivilja HB.