Kunder

Jag har förmånen att arbeta med både små och stora företag i olika branscher. Även myndigheter, kommuner och organisationer. Jag har gedigen erfarenhet och skapar ofta långa relationer med mina kunder. Jag vill ge människor möjligheter till sin fulla potential och jag kan garantera att jag gör mitt bästa för mina kunder.

Här är ett urval av vad mina kunder säger om att arbeta med mig.

 

Coachning

”Gunilla såg snabbt att jag hade problem med kulturen på hela förskolan.
Just insikten hos mig själv har hjälpt mig att växa och Gunilla har handlett med trygg hand, alltid stått vid min sida och gått in när jag behövt extra stöd. Att arbeta med Gunilla har lyft mig som ledare och jag vill för evigt arbeta med Gunilla.”

”Coachingen har varit en av de bästa sakerna jag gjort för min egen skull. Det är så många insikter och klarheter som jag har fått. Jag är så glad och nöjd över att jag fick möjlighet att vara med på denna för mig fantastiska resa”

”Coachingen har hjälpt mig att sluta skjuta ansvar från mig själv och börja att ta hand om mig själv. Jag har tagit med mig kunskap och använt konkret i arbetet”

Ledarprogram & Handledning

”Jag känner mig tryggare i min ledarroll. Har fått reflektera över vem jag är, hur jag agerar i olika situationer och hur jag uppfattas och vem vill jag vara. Gunilla har gett mig många många hjälpande verktyg. 

”I mitt uppdrag som chef för kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat har jag under flera år haft ett samarbete med Gunilla Andersson.
Med sin analytiska förmåga, erfarenhet och stringens i arbetet har Gunilla stor del av framgången i kyrkogårdsförvaltningens utvecklingsarbete. Gunilla har med sin kompetens och sitt kunnande ett stort förtroende hos medarbetarna. Jag är oerhört glad och tacksam för att få möjligheten att arbeta tillsammans med Gunilla ”

”Vi har använt oss av GA konsulting under ett par år både med chefs-, medarbetar- och grupphandledning.
Samarbetet har varit superbra. GA konsulting är lyhörd för beställarens önskemål och kan snabbt läsa av och komma med förslag på åtgärder. För mig som chef är det viktigt att jag ser att handledningen ger resultat och det kan jag verkligen säga att det gör och har gjort.  Personligen har jag växt som chef och fått fler verktyg bl.a för hur jag kan hantera svåra samtal, hantera konflikter i arbetsgruppen och att leda i en ständig förändring. Jag kan varmt rekommendera GA konsulting.”

Effektiva team

”Att arbeta som grupp är mer än att producera verksamhet. För att utveckla ett bra team som är på väg mot nya mål behövs tid för reflektion i den egna grupprocessen. Gunilla har givit oss verktyg att arbeta vidare och synliggjort gruppens styrkor som kan leda till ett välmående team”

”Jag har fått större kunskap om mig själv och mina kollegor, likaså om gruppdynamiken som gör att det är lättare att förstå varför folk agerar som de gör i olika situationer. Mer konkret har Gunillas coaching och feedback varit värdefullt.”

Kontakta mig, Gunilla på GA Konsulting, så berättar jag gärna mer hur jag kan hjälpa just er.