Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY GA KONSULTING, MEDSKAP AB, VIVILJA HB

Medskap AB, org nr 556824-3199
Vivilja HB 969783-4282

Vi är måna om att vara transparenta och tydliga, likväl som vi vill handskas med person- och företagsuppgifter på ett medvetet sätt. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som kund.

BAKGRUND OCH SYFTE

GA konsulting, Medskap AB, Vivilja HB har träffat personuppgiftsbiträdesavtal med AB Skillnad och Pulsanalys AB (Teambook, Mebook, Teamtrainer och Pulsanalys). Vi använder dessa verktyg i våra uppdrag.GA Konsulting och Medskap AB samarbetar i större uppdrag och har ett gemensamt handelsbolag där de gemensamma verktygen finns. Ga Konsulting och Medskap AB har träffat ett avtal sinsemellan för att säkerställa att personuppgifter hanteras korrekt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

GA konsulting, Medskap AB, Vivilja HB är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ser till att du som kund:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
  • Kan uppdatera dina uppgifter.
  • Kan bli raderad ur systemet och informationen om dig tas bort.
  • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
  • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi hanterar är namn, telefonnummer och e-post. Uppgifterna använder vi för att utföra överenskomna utvecklingsinsatser, hantera information och erbjuda marknadsföring.

HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar uppgifter endast under så lång tid som det behövs för ändamålet, men som längst i två år efter senaste förfallodatum på fakturan.

ATT GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Vi börjar behandla dina personuppgifter efter att du godkänt hanteringen.

ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter kontakta: gunilla@gakonsulting.se eller margareta@medskap.se

ATT TA BORT UPPGIFTER

För att få dina uppgifter raderade ur våra system anmäler du det till: gunilla@gakonsulting.se eller margareta@medskap.se

ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE

Vi lämnar ej vidare dina uppgifter till annan part. Om du vill få de uppgifter vi lagrar om dig skickade till din mail kontaktar du oss så ordnar vi det.

KONTAKTA OSS

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt: gunilla@gakonsulting.se eller margareta@medskap.se